Книга "Основи на програмирането" (със C++)

Книгата "Основи на програмирането със C++" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C++.

Важно: книгата не е готова, само е започната, така че е рано да докладвате за грешки. Ако нещо в текста ви изглежда очевидно невярно за C++, това е защото сме копирали C# версията на тази книга като основа. Предстои още много работа. Ако имате желание да участвате в разработката, свържете се с Наков.

Книга основи на програмирането със C++ - корица

Изтеглете книгата "Основи на програмирането със C++" в PDF формат:

Настоящата книга е достъпна на няколко езика за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C++
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: TODO
  • Издание: Faber Publishing, София, 2019 г.
  • Лиценз: CC-BY-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CPP-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!

results matching ""

    No results matching ""